The Green Explorers Project

El nostre projecte neix a partir de la 2a edició de mSchools EduHack, on vam crear un grup que inicialment estava format per tres escoles de primària i secundària, i un quart membre procedent del món de l’empresa (LEGO).

Objectius i descripció del projecte:

El 2015, els líders mundials van acordar el que es coneix com Agenda 2030. Es van fixar  17 objectius per a fer del  món un lloc millor. Aquests objectius volen posar fi a la pobresa, lluitar contra la desigualtat i aturar el canvi climàtic.

Inspirats per aquests bons propòsits, vam pensar en un projecte que, en incloure molts d’aquests objectius, ens permetés traslladar als nostres alumnes un interès real per les propostes de l’Agenda 2030.

El  projecte al qual ens vam adherir com escola, aposta per emprendre accions per a:

  • Treballar per les energies renovables.
  • Millorar  les condicions de salut.
  • Fomentar una educació de qualitat que permeti conscienciar i treballar aquests aspectes.
  • Fer accions per lluitar contra la pobresa i promoure la igualtat.
  • Millorar la justícia .

Desenvolupament

A dia d’avui, del grup que inicialment es va adherir al projecte, només quedem dues escoles: l’Agrupació Pedagògica  Sant  Nicolau  (Sabadell) i  el Col·legi Monalco  ( Igualada).

El nostre projecte consisteix en crear una App que permeti difondre totes les aportacions i treballs que les nostres escoles estan realitzant per conscienciar els nostres alumnes i assolir els objectius que acabem d’exposar.

D’una banda l’escola Monalco ha estructurat la seva feina en tres parts que queden reflectides en els seus corresponents blocs (cal dir que encara hi estan treballant i, en conseqüència, a mesura que passin els dies es milloraran i completaran):

Monalco actua. https://monalcoactua.blogspot.com/ (treballat per cicle incial primària)

Igualada actua https://igualadaactua.blogspot.com/ (treballat per cicle mitjà i superior de primària)

L’Anoia actua    https://lanoiaactua.blogspot.com/ (treballat per la ESO)

Per part de la nostra Escola, es recull el treball realitzat en un bloc i en un “sites”:

https://thegreenexplorers.blogspot.com/

https://sites.google.com/stnicolau.com/hortescolar/com-sha-fet

Tots aquests enllaços estaran recollits en l’App.  Cada centre té la seva pròpia App, amb les seves particularitats, però totes dues  tenen una pantalla on es localitzen les ciutats d’Igualada i de Sabadell.  Això  farà possible que, quan un usuari cliqui sobre un d’aquests punts,  se’l redirigeix  als enllaços esmentats i pot veure tant el treball d’un centre com el de l’altre.

L’App inclou altres apartats amb la idea que sigui més atractiva per als usuaris:  hi ha un joc, una base de dades perquè  la persona que entra pugui fer la seva aportació sobre el reciclatge, etc.

 Seqüència didàctica:

A partir de la primera trobada Eduhack, sorgeix la idea principal que es trasllada a cadascun dels claustres de les nostres escoles per decidir a quins nivells es treballaria el projecte.

Per unanimitat es decideix escollir els alumnes de  4t d’ESO per realitzar l’App. A totes dues escoles la matèria optativa d’informàtica ens ha permès que alumnes  interessats en aquest àmbit hagin pogut desenvolupar amb eficàcia aquest projecte.

La nostra idea principal està basada en el “cycling recicling” i en transmetre el concepte i la pràctica als nostres alumnes, per això vam programar activitats i recollir iniciatives que s’estaven portant a terme en els nostres centres i en el nostre entorn.

Volem aprofitar la potencialitat que comporta la implicació dels alumnes ja que a través d’ells arribem a les famílies i a la comunitat.

Reunions periòdiques dels components d’ambdues escoles han acompanyat el procés per anar marcant el bon desenvolupament de les activitats. Actualment estem en el procés de refinament i continuïtat de cara al curs vinent afegint noves activitats que es derivaran de les que fem actualment, sempre tenint en compte que siguin adequades al principi que ens ha portat fins aquí.

Adreça del bloc del contingut general del projecte.

–     https://projectes.xtec.cat/eduhack/categoria/thegreenexplorers/

–     Enllaç al vídeo promocional del nostre projecte i altres vídeos que també es poden visualitzar als nostres blocs.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SiiKLg6vSJE

https://www.youtube.com/watch?v=rSUKKRardag&authuser=0

(Si no podeu visualitzar aquest enllaç, copieu-lo i enganxeu-lo directament al navegador Chrome, us redirigirà a youtube i podreu veure el vídeo correctament).

Maria Teresa Soler

 

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *