IDEARI

L’escola de Sabadell Sant Nicolau té uns principis que marquen la seva línia pedagògica

 Renovació i adaptació

La línia pedagògica de l’Escola es fonamenta en el camí de la renovació constant i és oberta ideològicament als canvis que potencïin l’objectiu general de l’Escola.

 Formació integral

L’Escola dóna importància a la formació personal, tant en el desenvolupament intel·lectual i físic com en el de la transmissió de continguts. Procura, en tot moment, que sigui una educació personalitzada. Estimula i potencia els aspectes de responsabilitat individual i col·lectiva, i de col·laboració, l’esperit crític i l’esforç personal, pel damunt d’altres valors competitius.

 Projecte educatiu integrat

L’Escola està concebuda com una entitat pedagògica, imparteix ensenyament des de l’Educació Infantil fins el Batxillerat i procura la mateixa coherència de línia en les diferents etapes.

  Coeducació

L’Escola aplica un règim de coeducació en tots els seus nivells educatius.

  Escola catalana

L’Escola, com a institució catalana, adapta la pedagogia i les activitats a la cultura de la qual forma part.

  Educació en valors

L’Escola es proposa preparar els alumnes per viure com a persones lliures, dins una societat canviant i pluralista. Estimula en l’alumne els valors d’una societat democràtica: sentit de la responsabilitat, respecte a l’altre, actitud de diàleg i la solidaritat.

  Principis cívics

L’Escola, amb la força que li dóna la seva història i tradició, fomenta el desenvolupament dels principis cívics.

  Escola oberta

L’Escola no exerceix una línia política de cap mena. Respecta les opcions personals, i potenciarà la valoració dels fets socials que comportin una defensa o millora dels drets humans i del progrés col·lectiu.

  Col·laboració pares-escola

El funcionament de l’Escola és en règim de col·laboració entre pares, professors, personal no docent i alumnes, mitjançant els òrgans de l’escola, que en cada circumstància es cregui convenient.

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic