Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU informa als Usuaris:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable

AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU
Carrer del Jardí, 72-80 – 08202 Sabadell (Barcelona)
CIF: G08390437
Delegat de Protecció de Dades: […]
Correu electrònic: secretaria@santnicolau.com

Finalitat

L’escola tractarà les dades per a les següents finalitats:

  • Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web. És a dir, tractarà les dades per tal de respondre la vostra sol·licitud i/o consulta, així com les dades a les quals pugui tenir accés de l’usuari durant la navegació pel lloc web.

Les dades tractades amb aquesta funcionalitat es conservaran mentre l’interessat/da sigui alumne/a de l’escola. En el cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantingui una relació amb l’entitat, les dades es conservaran fins que es resolgui la sol·licitud.

  • Tramitar les preinscripcions al centre, per tal d’acordar una primera entrevista.
  • Informar a les famílies de les novetats de l’escola.

Aquestes dades només seran tractades fins al moment en què l’usuari retiri el seu consentiment o exerceixi el dret d’oposició.

LegitimacióEl tractament d’aquestes dades està legitimat per a l’execució de les obligacions contractuals, així com pel consentiment de l’interessat.
Destinataris

No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de dades, limitar el tractament així com a sol·licitar la portabilitat de les dades. Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016, poder ser exercits a: Carrer del Jardí, 72-80 – 08202 (Barcelona) o a través del correu electrònic: secretaria@santnicolau.com

Així mateix, els usuaris tindran dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’entitat.

Termini de conservació

En cas que l’usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta. En els altres casos, les dades seran tractades segons el termini establert per la normativa vigent.   

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenen les xarxes socials en les quals AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU té perfil obert: