Escola nova 21. Visió de centre.

QUÈ ÉS LA VISIÓ DE CENTRE?

L’escola Sant Nicolau forma part del projecte Escola Nova 21, que des de l’any 2016 es dedica a repensar l’educació a Catalunya. El curs passat es van dur a terme diverses tasques per la creació de la visió de centre, una visió conjunta que compartim tota la comunitat educativa i és la manera de començar a dibuixar i configurar el nostre somni en un futur.

El document que us presentem consta de quatre parts: les pràctiques, els espais, el temps i l’avaluació.

PRÀCTIQUES

A l’escola que somiem connectem els aprenentatges al món real i ens endinsem en problemàtiques socials. Tant podem treballar individualment com cooperativament, però sempre potenciant l’autonomia de cadascú. Ens agraden els reptes, i creiem que treballar utilitzant la gamificació seria una bona opció. Les franges d’edat no són les que sempre determinen els grups d’alumnes i aprenem relacionant-nos amb els companys i companyes d’altres nivells. Utilitzem diferents recursos: llibres, ordinadors i dispositius mòbils, i aprenem a partir de diferents fonts d’informació. Els docents acompanyen en la construcció del coneixement guiant els alumnes per itineraris més personalitzats, respectant els ritmes i interessos propis de cadascú. Els deures són opcionals i ens serveixen per acabar d’assolir els continguts, assumir responsabilitats i millorar l’organització personal. Donem molta importància al treball emocional i la convivència en el centre així com també al desenvolupament de l’esperit crític, l’autonomia i la creativitat.

ESPAIS

L’escola que somiem és, sobretot, un lloc amb espais verds, on conviuen els jardins verticals, les flors, l’herba…, i on es transmet la importància de cuidar del nostre entorn i el respecte per la natura.

També tenim un pàrquing de bicicletes per facilitar l’accés a l’escola d’una manera més saludable i respectuosa amb el medi ambient.

Quant als espais interiors, somiem amb una escola en la que hi hagi aules polivalents amb materials per a experimentar i jugar. També hi ha panells mòbils i aules amb mobiliari de colors atractius i adequat a l’edat i al tipus d’aprenentatge.

Els alumnes de secundària treballen en aules-matèria equipades amb materials i recursos adients.

A més, tots els membres del centre disposem d’espais de descans, reflexió i tranquil·litat on poder gaudir de moments de lectura o desconnexió.

TEMPS

A l’escola que somiem treballem de manera intensiva, amb un horari compactat. Són franges horàries on es distribueixen les matèries que els alumnes poden triar depenent dels seus interessos, i que faciliten les diverses maneres que tenim d’aprendre. Aquesta organització trenca l’estructura rígida actual.

Hi ha més estones d’esbarjo i més espais destinats a aquests descansos.

Durant el curs tenim setmanes culturals on treballem i aprenem sobre aspectes actuals, culturals o artístics.

A l’escola ens acompanyen dos tutors, un que ens guia en la part acadèmica i un altre en la part personal.

Tots els docents tenen espais i estones per reflexionar i treballar.

AVALUACIÓ

A l’escola que somiem, els alumnes participen directament en l’elaboració del material per avaluar, per saber què s’espera d’ells.

L’alumne és el veritable protagonista del procés d’aprenentatge, però tant els mestres com les famílies o tutors són actors importants. Per tant, l’avaluació es porta a terme de forma triangular i en totes les direccions.

L’avaluació es duu a terme de manera diversa, entre iguals (coavaluació), a nivell personal (autoavaluació) i per part del mestre. Es pot fer de forma oral, escrita i, fins i tot, a través d’altres experiències més vivencials, com pot ser el role playing.

És important que aquesta avaluació no sigui només una valoració final del procés d’aprenentatge, sinó que ha de consistir en un diàleg entre els diferents agents. Per tant, a més de tractar-se d’una avaluació continuada i quantitativa, cal que sigui també formativa i reguladora.

L’avaluació ha de ser en sentit positiu, destacant els avenços, expectatives positives i grups flexibles amb nens de diferents nivells d’interessos o coneixements.

De l’alumne no només n’esperem que assoleixi uns coneixements, sinó que adquireixi unes habilitats, uns hàbits i unes actituds adequades pel correcte desenvolupament personal.

 

Escola nova 21. Equip Impulsor.

Març, 2019

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *