PROJECTE PEDAGÒGIC

A l' escola de Sabadell Sant Nicolau, treballem en la millora contínua del nostre projecte pedagògic

PERSONES

Formem persones. Ens preocupem de la formació integral de l’alumnat, tant del seu desenvolupament intel·lectual i físic com del seu creixement personal. Estimulem i potenciem els aspectes de responsabilitat individual i col·lectiva, i de col·laboració, l’esperit crític i l’esforç personal, per damunt d’altres valors competitius.

 INFOGRAFIES DEL DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Atenció personalitzada i tracte familiar. L’equip docent treballem de forma personalitzada i fem un seguiment individual de l’alumnat. Tenim en compte la diversitat de ritmes evolutius i els diferents desenvolupaments intel·lectuals, per tal de facilitar la participació i l’èxit de tot l’alumnat.

# Departament psicopedagògic. Des del nostre equip psicopedagògic fem el seguiment de tots els alumnes. Treballem per tal de detectar i atendre precoçment possibles necessitats especials i afavorim la integració dels infants amb necessitats educatives específiques. Oferim orientació acadèmica personalitzada des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius.

# Creativitat artística i musical. Fomentem projectes de música i sensibilització artística a infantil, primària i ESO.  L’educació artística i musical potencia el pensament creatiu en els nens i nenes, afavoreix les habilitats verbals i comunicatives i és una eina d’aprenentatge transversal de gran valor.

# Projecte “tolerància zero”. Vetllem per tots i cadascun dels alumnes, oferim un entorn segur i fem un treball conjunt entre els alumnes, les famílies i la comunitat educativa. L’objectiu del projecte “Tolerància zero” és prevenir, detectar i intervenir en casos d’assetjament i ciberassetjament. El projecte té un àmbit d’actuació des de primària fins a secundària.

PROJECTE DEL DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC DE L’ESCOLA

Infografia detallada de tot el que es treballa a cada curs, des de l’escola bressol i fins que acaben batxillerat o el cicle formatiu.
És molt important per a nosaltres que sigueu coneixedors d’aquesta tasca tan important per al desenvolupament dels vostres fills i filles. Trobareu adjunt el document en format infografia que s’ha preparat des del departament i també la versió detallada, etapa per etapa.

VALORS

L’Escola es proposa preparar els alumnes per viure com a persones lliures, dins una societat canviant i pluralista. Estimula en l’alumne els valors d’una societat democràtica: sentit de la responsabilitat, respecte a l’altre, actitud de diàleg i de solidaritat.

# Educació emocional. Una de les prioritats al Sant Nicolau és l’educació emocional i social dels alumnes. Volem que siguin feliços i visquin d’acord amb els valors de la convivència, la solidaritat, l’esforç personal, la responsabilitat, l’esperit crític i el respecte.

Sabem que dedicar temps i recursos al desenvolupament de les competències emocionals afavoreix les relacions amb els altres i amb un mateix, facilita la resolució de conflictes i contribueix a la salut mental i física. Les emocions també tenen un pes específic molt significatiu en processos tan importants com la presa de decisions, els processos d’atenció i concentració, la capacitat de planificar i tenir en compte les conseqüències dels seus actes.

Per aquest motiu, des d’I3 fins a 2n de batxillerat, l’escola porta a terme el projecte ’Educació Emocional que ajuda l’alumnat a prendre consciència, regular i gestionar les seves emocions.

Activitats socials realitzades

 • Organització del Mercat Solidari.
 • Col·laboració amb Mans Unides en la Campanya contra la Fam.
 • Cursa solidària anual.
 • Participació en La Marató de TV3.
 • Voluntariat a Càritas per part dels alumnes de 3r d’ESO.
 • Cantates dels alumnes de cicle mitjà en una residència de gent gran.

Amics grans. Aquest projecte té una continuïtat des d’I3 fins a 6è de primària. L’objectiu és enfortir, per mitjà d’activitats conjuntes, el vincle entre alumnes de cursos diferents i potenciar la responsabilitat dels més grans i la confiança dels més petits.

INNOVACIÓ

Potenciem la competència digital, el desenvolupament de la creativitat, la capacitat de resoldre problemes i de treballar en equip. Potenciem el treball per projectes a totes les etapes educatives.

# Escola digital. Sant Nicolau treballa en un entorn digital amb la plataforma Clickedu, el campus virtual Classroom de Google i l’entorn Office 365 de Microsoft. Des d’infantil fins a cicle mitjà disposem d’una gran aula d’ informàtica, dispositius iPad i portàtils en entorn Windows. A partir de cicle superior l’alumnat porta el seu propi dispositiu.

INFANTIL: Iniciació a la robòtica des d’I3 amb els robots Bee-Bot.

PRIMÀRIA: Dash & Dot, Wedo, Tynker, SketchUp, Lego EV3. Pensament computacional. Programació amb Scratch. Treball amb Google Classroom.

SECUNDÀRIA: Treball amb Lego EV3, Tinkecad, Arduino i Python. Participació en el programa mSchools, una iniciativa del Mobile World Congress.

BATXILLERAT: Programació HTML, Arduino i Python. Competència digital assolida. Treball amb la plataforma educativa Clickedu i amb Google Classroom. Detecció de vocacions tecnològiques.

CICLES FORMATIUS: Programació de microcontroladors amb Arduino; aplicacions mòbils amb Appinventor; videojocs amb Unity3D i llocs webs dinàmics amb PHP.

Robòtica i pensament computacional. Sant Nicolau ha desenvolupat un projecte integrat de robòtica i pensament computacional des d’I3 fins a 1r de batxillerat, que implica treballar la robòtica en les diverses àrees de manera transversal a totes les etapes.

És un projecte avalat i reconegut pel Departament d’Educació, que ha certificat Sant Nicolau com a  “escola innovadora”.

Steam experimental. Som un dels centres seleccionats en el Programa d’innovació pedagògica STEAMcat del Departament d’Educació per generar i potenciar l’interès de l’alumnat d’educació infantil, primària i de l’ESO vers les ciències, la tecnologia i les matemàtiques.

Addicionalment a secundària es treballen les ciències experimentals amb grups reduïts als laboratoris.

LLENGÜES

Treballem la competència en català i castellà, com a llengües pròpies de l’alumne. Preparem els alumnes perquè dominin l’anglès com a primera llengua estrangera, començant a I3 fins a nivells de certificació d’Advance (C1) a batxillerat. A ESO i batxillerat oferim una segona llengua estrangera a escollir entre francès i alemany.

  INFOGRAFIES DEL PROJECTE D’ANGLÈS

LLENGÜES ESTRANGERES

L’ensenyament d’anglès, francès i alemany es fa en grups reduïts a tots els nivells

INFANTIL

 • 1,5 hores setmanals d’anglès amb la mestra especialista.
 • 1 activitat diària en anglès amb la tutora (cançó, conte o joc).
 • Psicomotricitat en anglès, 1 hora cada 15 dies.

PRIMÀRIA

 • Entre 2 i 3 hores setmanals amb l’especialista en anglès (2 h a 1r i 2n, 2,5 h a 3r i 4t i 3 h a 5è i 6è).
 • Educació física en anglès 2 hores setmanals, des de 1r fins a 6è.
 • 1 h setmanal d’“Oral English”, en grup reduït i amb personal nadiu.
 • Activitats de tutoria en anglès.
 • Examen de Cambridge Movers (6è).

ESO

 • 3 hores setmanals d’anglès amb l’especialista, en grups de 15 alumnes.
 • Taller de Tecnologia en anglès.
 • Geography (que és una part de les Ciències Socials a 1r i 2n) es fa en anglès.
 • La matèria d’Emprenedoria a 3r d’ESO es fa en anglès.
 • Cultura i valors ètics en anglès amb professora nativa.
 • Intercanvis online amb alumnes d’altres països (etwinning).
 • Exàmens oficials de Cambridge (KET, PET, First Certificate).
 • Opció de cursar alemany o francès a tota l’ESO.
 • Opció de realitzar el batxillerat DUAL dels Estats Units a partir de 2n d’ESO

# BATXILLERAT

 • 3 hores setmanals amb l’especialista d’anglès en grups per nivells (un de First i dos d’Advance).
 • Segona llengua estrangera, alemany o francès, a 1r i 2n de batxillerat.
 • Intercanvi amb l’escola Flötenteich d’Oldenburg.
 • Exàmens oficials de Cambridge (First, CAE).
 • Opció de realitzar el batxillerat DUAL dels Estats Units.
 • Activitats en anglès a diverses matèries.
Idiomas Escuela Sabadell

INFOGRAFIES DEL PROJECTE D'ANGLÈS

Infografia-Angles-Escola-Bressol

Escola Bressol

Infografia-Angles-Educació-Infantil

Educació infantil

Infografia-Angles-Ed-Primària

Educació primària

Infografia-Angles-Ed-Secundària

Educació secundària

Infografia-Angles-Batxillerat

Batxillerat

Ingografia Activitats Complementàries

Activitats complementàries

Infografia-Angles-escola

Llengua anglesa al Sant Nicolau

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic