INFANTIL

Som una escola de Sabadell concertada, laica i catalana, amb més de 65 anys d’experiència

COM ES TREBALLA

# Observació del nen i elaboració d’un primer informe per part del logopeda de l’escola.

# Acompanyament permanent dels alumnes i les famílies des de I3 fins a batxillerat.

# Orientació a les famílies quan sigui necessari.

# Atenem la diversitat (reforços de psicomotricitat i de llengua). Som una escola inclusiva.

# Ús del mètode Binding en el procés d’aprenentatge de la lectura des de I5.

RESULTATS

# Detecció de trastorns d’aprenentatge per atendre les necessitats formatives de manera personalitzada.

# Els nens s’inicien de manera eficaç en l’aprenentatge de la lectura.

COM ES TREBALLA

# Educació emocional: reconeixement de les emocions, termòmetre emocional, relaxació.

# Treballem els valors de la responsabilitat i l’esforç personal a través de l’adquisició d’hàbits, valorant la feina ben feta i donant autonomia a l’alumne.

# Eduquem en el respecte a l’altre i en la convivència en les activitats de classe (projectes interdisciplinaris, racons cooperatius internivell), en l’esbarjo i en les sortides.

# Activitats obertes a les famílies com Read with Love.

# Projecte els amics grans (de Primària).

# Organitzem un mercat solidari i una cursa solidària anuals.

RESULTATS

# Reconèixer les emocions per regular-les i entendre millor els altres.

# Aconseguir que els nostres alumnes visquin segons uns valors de convivència, solidaritat i respecte.

Valores Escuela Sabadell

COM ES TREBALLA

# Introduïm els nens en la robòtica amb robots Bee-bot per treballar l’orientació en l’espai, inicialment de manera vivencial i posteriorment amb l’ús de robots.

# Activitats amb tauletes.

RESULTATS

# Motivem els alumnes i millorem la seva orientació en l’espai.

# Garantim la competència digital des de l’educació infantil.

Infantil Escola Sabadell

COM ES TREBALLA

# 1 hora setmanal d’anglès amb la mestra especialista.

1 activitat diària en anglès (cançó, conte o joc).

RESULTATS

# Familiaritzar-se amb l’anglès i començar a comunicar-se.

# Generem una primera aproximació de qualitat a l’anglès per garantir l’aprenentatge futur.

Llengües Escola Sabadell

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic