INFANTIL

Som una escola laica, concertada i catalana, amb més de 60 anys d’experiència

COM ES TREBALLA

# Observació del nen i elaboració d’un primer informe per part del logopeda de l’escola.

# Acompanyament permanent dels alumnes i les famílies des de P3 fins a batxillerat.

# Orientació a les famílies quan sigui necessari.

# Atenem la diversitat (reforços de psicomotricitat i de llengua). Som una escola inclusiva.

# Ús del mètode Binding en el procés d’aprenentatge de la lectura des de P5.

RESULTATS

# Detecció de trastorns d’aprenentatge per atendre les necessitats formatives de manera personalitzada.

# Els nens s’inicien de manera eficaç en l’aprenentatge de la lectura.

Persones Escola Sabadell

COM ES TREBALLA

# Educació emocional: reconeixement de les emocions, termòmetre emocional, relaxació.

# Treballem els valors de la responsabilitat i l’esforç personal a través de l’adquisició d’hàbits, valorant la feina ben feta i donant autonomia a l’alumne.

# Eduquem en el respecte a l’altre i en la convivència en les activitats de classe (projectes interdisciplinaris, racons cooperatius internivell), en l’esbarjo i en les sortides.

# Activitats obertes a les famílies com Read with Love.

# Projecte els amics grans (de Primària).

# Organitzem un mercat solidari i una cursa solidària anuals.

RESULTATS

# Reconèixer les emocions per regular-les i entendre millor els altres.

# Aconseguir que els nostres alumnes visquin segons uns valors de convivència, solidaritat i respecte.

Valores Escuela Sabadell

COM ES TREBALLA

# Introduïm els nens en la robòtica amb robots Bee-bot per treballar l’orientació en l’espai, inicialment de manera vivencial i posteriorment amb l’ús de robots.

# Activitats amb tauletes.

RESULTATS

# Motivem els alumnes i millorem la seva orientació en l’espai.

# Garantim la competència digital des de l’educació infantil.

Infantil Escola Sabadell

COM ES TREBALLA

# 1 hora setmanal d’anglès amb la mestra especialista.

1 activitat diària en anglès (cançó, conte o joc).

RESULTATS

# Familiaritzar-se amb l’anglès i començar a comunicar-se.

# Generem una primera aproximació de qualitat a l’anglès per garantir l’aprenentatge futur.

Llengües Escola Sabadell

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close