Treballem la comprensió lectora a primària

Tot i que la lectura sempre ha estat un dels pilars del nostre projecte pedagògic, fa un parell de cursos vam decidir elaborar un nou projecte que incentivés encara més la comprensió lectora, impliqués, per tant, una millora en totes les àrees i  fomentés també el gust per la lectura.

És evident que qualsevol activitat que es fa a l’aula requereix un treball de comprensió lectora per poder-la dur a terme, així que una bona comprensió lectora és la base de tota adquisició de coneixements.

Així doncs, vam optar per fer una aposta més estructurada i amb grups reduïts per tal de poder oferir una atenció més personalitzada als nostres alumnes. Tot i que el  treball més sistematitzat es duu a terme a les hores de llengua catalana, la comprensió lectora es té en compte a totes les matèries.

A cicle inicial,  mentre la meitat del grup està fent activitats de Robòtica amb la mestra especialista, l’altra meitat està treballant la comprensió lectora amb la tutora.

A cicle mitjà i superior aquesta divisió de grups per treballar la comprensió lectora es fa durant les classes d’oral english.

Globalment, tots els alumnes treballen la comprensió lectora de manera específica uns 45 minuts setmanals.

També es treballa la comprensió lectora, evidentment,  en les estones de lectura obligatòria o lliure que es fan a les classes,  i també a les sessions de lectura lliure que els alumnes de cicle mitjà i de cicle superior, 5è, fan a la biblioteca.