Speaking in english

Tots sabem de la importància de l’anglès i de com és necessari, en molts àmbits de les nostres vides, ser capaç de parlar-lo amb bon nivell. L’anglès és la llengua oficial en molts països i s’estima que la quantitat de gent que l’utilitza regularment s’acosta als 2.000 milions de persones. També és l’idioma dominant en el món dels negocis i la llengua de, com a mínim, la meitat de la informació que podem trobar a internet.

Ara més que mai s’ha tornat necessari per als nostres alumnes no només aprendre l’anglès sinó, sobretot, parlar-lo amb confiança i fluïdesa. Per aconseguir aquest objectiu algunes escoles han incorporat personal nadiu en els seus equips docents. Aquests auxiliars, que complementen la docència d’altres matèries,  només es comuniquen amb els alumnes en anglès i aquests no s’hi poden adreçar en cap altra llengua, de manera que van consolidant i ampliant els coneixements i guanyen fluïdesa.

Un exemple d’aquest plantejament que funciona amb èxit és el que s’ofereix conjuntament amb el programa d’informàtica, robòtica i programació i que comença a tercer de primària. Durant els primers dos anys els alumnes, per parelles o en grups de tres, practiquen l’anglès mitjançant jocs interactius a través de la conversa, el reconeixement de fotos i flashcards, per exemple.

A cinquè i sisè de primària les classes, organitzades en dos grups, es dediquen íntegrament a conversar en anglès. Es creu que aquesta és la millor edat perquè els alumnes interactuïn els uns amb els altres i amb el professor i que posin en pràctica, de manera dinàmica, les seves habilitats amb la llengua. Les classes consisteixen en diferents activitats com diàleg, cançons, jocs, projectes en grup i -molt important- elaboració de petites obres de teatre; després, aquestes produccions son representades davant de la classe i en ocasions davant de tota l’escola.

Quan els estudiants arriben a l’ESO aquesta activitat es manté a les classes d’informàtica, en les quals practiquen l’idioma dialogant amb els companys i amb el professorat. Les habilitats comunicatives es reforcen amb preguntes sobre qüestions actuals, converses en parella, descripció de fotos/comparacions/especulacions i paired speech. Els estudiants també preparen diferents projectes amb PowerPoint i els presenten davant dels companys.

Un programa com aquest, ofert en el context d’una escola catalana, enriqueix i millora l’aprenentatge de l’anglès amb activitats reals de comunicació, alhora que ajuda i assegura que els nostres estudiants siguin competents en l’ús de la llengua i aconsegueixin seguretat i fluïdesa.

 

Emily Klassen – Auxiliar Lingüística