Renovant els espais de l’escola

A causa de la pandèmia de la COVID-19 i després del confinament del curs anterior, es va plantejar a les escoles la necessitat d’elaborar un pla d’obertura per al setembre. En aquest pla l’escola havia de plantejar-se la remodelació d’espais per tal d’aconseguir desdoblar grups amb les condicions d’espai,  ventilació, mobiliari i equipament adequat al projecte pedagògic del centre.

Ens vàrem proposar que les inversions revertissin una millora general dels espais de l’escola, és a dir que, quan es tornés a la normalitat després de la pandèmia, no s’hagués de desmuntar ni llençar res.

Relació d’actuacions realitzades:

Aula Informàtica 2 (edifici de secundària)

S’han retirat tots els ordinadors i s’ha deixat una aula amb capacitat per a 38 persones en condicions normals i 19 alumnes en les condicions actuals. L’aula té ventilació amb finestres que donen al pati, aire bombejat (natural o calent) i ventiladors de sostre. També té endolls per a càrrega dels portàtils i equipament audiovisual.

Informàtica 2 Sant NicolauAula Informàtica 1 (edifici de primària)

S’han retirat la meitat dels ordinadors, deixant-ne deu en disposició perimetral. Ha quedat un espai per a 19 alumnes en les condicions actuals. L’aula té ventilació per finestres que donen al carrer Jardí i bomba de calor. També té endolls per càrrega a dels portàtils i equipament audiovisual.

Replà del segon pis, entre l’edifici de primària i el de secundària

S’ha habilitat el replà acabant els tancaments amb cortines acústiques i ignífugues i ha quedat un espai per a 18 alumnes en les condicions actuals. S’ha dotat l’espai de taules plegables amb rodes i cadires ergonòmiques apilables, que li confereixen una distribució i un ús polivalent. L’espai té ventilació per finestres que donen al carrer Jardí i també ventila a través del tir de l’escala. Té l’equipament audiovisual i l’accés a la wifi del centre.

Aula de plàstica (planta -1)

Aquesta aula s’ha reconvertit en un espai gran, polivalent, amb taules plegables amb rodes i cadires ergonòmiques apilables, la poden usar 20 alumnes en les condicions actuals, amb l’equipament audiovisual. S’ha reservat una part per a les activitats de música extraescolars de percussió.

Aula polivalent (robòtica i vídeo) de la planta -1

S’ha desmantellat el croma d’edició de vídeo i retirat els ordinadors. Ha quedat una aula per a 20 persones, amb mobiliari fix,  i equipament audiovisual. L’aula disposa de bomba de calor i s’hi ha instal·lat dos potents extractors de ventilació.

 

Aula de dibuix (2n pis edifici de secundària)

L’aula de dibuix era un gran espai de 100 m2, molt lluminós, amb les parets laterals de vidre i taules de dibuix fixes i molt antigues. S’han desmantellat totes les taules i s’han adquirit taules noves, mòbils, inclinables i de gran superfície. S’ha dividit l’espai en dues aules amb un tancament mòbil que permet poder disposar de l’aula completa (100 m2) o de dues aules d’uns 50 m2 cada una. Els dos espais compten amb porta d’accés independent, equipament audiovisual complet, ventilació per finestres que donen al pati, aire bombejat (natural o calent) i ventiladors de sostre.

Sala d’actes de la planta principal (al costat del menjador)

Aquesta sala d’uns 100 m2 s’ha dividit en dos espais, amb tancament tipus biombo, cada un amb la seva porta d’accés. L’espai petit (25 m2) ha quedat amb un piano de mitja cua i teclat per a les classes d’extraescolars de música. L’altre espai de 75 m2 s’ha equipat amb taules plegables, amb rodes i cadires ergonòmiques apilables que li confereixen una distribució flexible i polivalent, amb capacitat per a 20 alumnes en les condicions actuals. Disposa de l’equipament audiovisual i accés a wifi. Té ventilació per finestres que donen al pati, bomba de calor i aire bombejat (natural o calent).

Aula D13 de desdoblament (1r pis edifici de secundària)

Es tracta d’una aula gran, usada a secundària per a desdoblaments de grups. S’ha redissenyat amb mobiliari fix per a un grup de primària, amb tot l’equipament audiovisual i accés a wifi. Tè ventilació per finestres que donen al carrer Turull, aire bombejat (natural o calent) i ventiladors de sostre. Té una capacitat per a 20 alumnes en les condicions actuals.

Aula D23 de desdoblament (2n pis edifici de secundària)

Es tracta d’una aula gran usada a secundària per a desdoblaments de grups. S’ha redissenyat com a aula d’un grup de primària, amb taules plegables, amb rodes i cadires ergonòmiques apilables que li confereixen una distribució flexible i polivalent, amb capacitat per a 20 alumnes en les condicions actuals. Disposa de l’equipament audiovisual i accés a wifi. Té ventilació per finestres que donen al carrer Turull, aire bombejat (natural o calent) i ventiladors de sostre.

Terrat de secundària

El terrat de secundària és un espai molt gran, de 574 m2, que s’utilitza com a pati. Hem equipat els primers 110 m2 amb 10 taules tipus “pícnic” amb capacitat per a sis persones en condicions normals. La capacitat total en les condicions actuals és de 40 persones. Aquest equipament permet més polivalència a les hores de pati i també s’està usant per impartir classes o realitzar activitats a l’aire lliure.

Queda pendent de fer-ne un cobriment tipus tendal per protegir-lo del sol.

Carles Rovira Duch

Director

Tots els comentaris (1)

    Moltes felicitats per l’adaptació a les noves circumstàncies. Com la ‘classe’ a l’espai exterior, estic segur que la necessitat actual ens portarà a descobrir moltes noves possibilitats noves i millors del que feiem.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *