Proves d’Avaluació Psicopedagògica

Aquest curs 2019/2020, des del Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP), s’han implementat les proves d’orientació psicopedagògiques mitjançant el portal d’avaluació online E-BEO, específicament dissenyat per a l’avaluació dins l’àmbit escolar. La plataforma uneix la tecnologia, la personalització i la flexibilitat, i permet configurar les proves en funció del què es vol avaluar segons el curs i edat.

Els cursos en els quals s’ha realitzat l’avaluació han estat 3r de primària (març 2020), 1r d’ESO (desembre 2019) i 3r d’ESO (gener 2020), amb objectius diferents en cadascun d’ells. Una de les proves ha estat comuna als tres cursos: L’EFAI ( avaluació de les aptituds intel·lectuals). Les aptituds avaluades, espacial, numèrica, raonament abstracte i verbal, ens ha permès detectar els punts forts i no tan forts dels alumnes.

A 3r de primària, un cop assolida la lectoescriptura, l’objectiu és conèixer els nivells d’atenció i de comprensió lectora de les nenes i els nens, per poder treballar de manera preventiva, si s’escau, i conèixer les habilitats de cadascun d’ells. Escola

A 1r d’ESO s’avalua l’ortografia, l’atenció,  la comprensió lectora i els hàbits d’estudi, que ens ajuden a conèixer quin és el pla de treball dels alumnes, el seu domini de les tècniques d’estudi, la preparació dels treballs i dels exàmens, entre altres.

A 3r d’ESO, junt amb l’ortografia i l’atenció, s’avalua la personalitat i els interessos professionals. Això ens permet ajudar l’alumne en l’orientació dels itineraris de 4t d’ESO i en un futur batxillerat.

EscuelaLes proves psicopedagògiques ens aporten informació que d’altra manera no tindríem i, en cap cas, substitueixen el coneixement que tenim de l’alumnat, els seus interessos i la seva individualitat.

La devolució dels informes a les famílies es fa telemàticament i de manera individual (d’abril a juny), fet que ens permet parlar dels resultats de manera detinguda i aprofundir en el coneixement dels alumnes. A 1r i 3r d’ESO, sempre que sigui possible,  l’alumne hi és present perquè en sigui coneixedor i partícip.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *