Projecte iRead a 2n i 6è d’EPRI

iRead és un projecte d’àmbit europeu, emmarcat dins del programa Horitzó 2020 i finançat per la Unió Europea, en el qual participa l’Escola Sant Nicolau. Es tracta d’un projecte  sobre la utilització de les tecnologies com a suport en l’aprenentatge i millora de les habilitats de la lectura.  Es basa sobretot en la gamificació i en l’ús de tauletes.

El seu desenvolupament està liderat per Roger Gilabert, investigador de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Universitat City College de Londres.

A la nostra escola aquest estudi es realitzarà amb els alumnes de 2n d’EPRI, en l’àrea de llengua castellana, i amb els de 6è d’EPRI, en l’àrea de llengua anglesa.

La intenció de l’estudi és desenvolupar tecnologies personalitzades a través d’una sèrie d’aplicacions i d’eines per donar suport a l’ensenyament i aprenentatge d’habilitats de lectura en les llengües castellana i anglesa.

L’estudi s’està fent a nou països de la Unió Europea (www.iread-project.eu)

Els objectius d’aquest projecte són:

-. Millorar les habilitats lectores dels/de les alumnes, en castellà als set anys i en anglès als 11 anys.

-. Fer servir la gamificació per detectar problemes de lectura i ajudar a resoldre’ls

-. Fomentar l’interès i la motivació per la lectura.

El sistema ofereix textos de lectura que es van adaptant a les necessitats de cada alumne/a a través d’uns jocs que són gestionats per unes aplicacions a les tauletes. Aquests jocs treballen diversos aspectes de la llengua (castellana o anglesa) i permeten detectar les dificultats de lectura de cada nen/nena, tot proposant solucions personalitzades en els textos (e-reader) de cada alumne/a.

El programari e-reader inclou textos que els alumnes poden llegir o escoltar; diccionaris per cercar el significat de les paraules i la possibilitat de crear una llista de les paraules difícils. L’e-reader està coordinat amb els jocs, de manera que el sistema sap quin text proposar a l’alumne/a en cada moment. Es tracta, doncs, d’un sistema intel·ligent i adaptatiu.

El professor o professora sabrà, en cada moment, com està progressant cada alumne/a gràcies al “teacher analítics” i així els podrà fer recomanacions personalitzades pel que fa a quins aspectes els convé treballar i també recomanar-los textos específics.

En aquest enllaç podeu veure un PowerPoint amb l’explicació del projecte. iRead presentation for schools_català

El projecte iRead proporciona accés als instruments del sistema, formació al professorat implicat, suport i seguiment durant tot el procés d’aplicació i accés a la xarxa de professors europeus que estan treballant amb el sistema.

Durant aquest el curs acadèmic 2019-2020 es durà a terme la fase d’implementació. Els alumnes faran ús de les eines del projecte sota la supervisió dels seus professors o de les seves professores.

Aquest és el link al vídeo sobre els jocs.

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *