Projecte final a ESO

Cada any els alumnes de l’ESO dediquen l’última setmana de curs a fer el Treball de síntesi (a 1r, 2n i 3r) i el Projecte de recerca a 4t d’ESO.

Aquesta vegada també hem tancat el curs amb aquesta activitat, però l’hem hagut de fer de manera telemàtica.

L’equip de professors responsables del projecte vàrem fer una llista de propostes de treball. L’alumne en va poder triar tres en un formulari Google.

En base als interessos manifestats amb aquesta tria, els tutors varen organitzar els alumnes en equips de tres, quatre o cinc.

El dilluns 15 de juny cada grup-classe es va reunir amb el professor responsable en una reunió de Zoom que va servir per explicar la metodologia que se seguiria i per parlar de quin era l’encàrrec.

La metodologia Design Thinking s’usa en el disseny i també en la innovació de productes i serveis en contextos empresarials i socials. Abasta processos com l’anàlisi del context, la identificació de problemes, la creació d’idees i solucions, el pensament creatiu, l’esbós i el dibuix, la creació de prototips, les proves i les avaluacions.

L’encàrrec que va rebre cada equip va ser la creació d’un producte, relacionat amb el tema que se’ls havia adjudicat en base a la seva tria, que passaria a formar part del museu virtual de l’Escola.

escolaCada equip va lliurar un informe diari.

El primer dia els va servir per organitzar-se i per fer la pluja d’idees. El segon dia van fer els esbossos, identificant els problemes i creant solucions. El tercer dia van fer els prototips i el producte final. El quart dia va ser el de l’avaluació, quan cada equip va explicar a la resta del grup-classe el seu producte. La presentació es va fer en una sessió de Zoom amb el professor responsable, amb el suport que havien preparat (infografies, vídeos, ppt…) i amb l’exposició oral de tots els membres de l’equip. Vàrem fer servir una rúbrica d’autoavaluació individual i de grup del projecte, i també una rúbrica d’avaluació de l’exposició oral.

sant NicolauLa valoració de l’experiència ha estat positiva tant per part de l’alumnat com del professorat. S’ha de dir que d’entrada el llistat de propostes no va il·lusionar tothom, perquè giraven a l’entorn de la pandèmia i del confinament; però finalment ha estat una oportunitat de treballar en equip de manera autònoma, amb una metodologia més enfocada a la solució que al problema, i el resultat ha estat una col·lecció de productes variats i, en alguns casos, ben originals. La creativitat i el treball cooperatiu han estat posats a prova i l’han superada.

Us convidem a visitar l’exposició el museu virtual de l’Escola.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *