Programació i Robòtica

Aquest any, el nostre centre ha apostat per una nova optativa a 1r de Batxillerat de Programació i Robòtica. En l’actualitat, les destreses i competències específiques en el desenvolupament de pensament computacional són cada vegada més rellevants, hi ha un gran nombre de països europeus que ja ofereix la formació optativa de Programació i Robòtica dins dels estudis equivalents al batxillerat, amb especial menció a Bulgària, França, Hongria, Eslovàquia i Anglaterra on aquests continguts han passat a ser obligatoris [1].

En el nostre cas, aquesta matèria ha estat plantejada amb una perspectiva cent per cent aplicada i professionalitzadora, amb l’objectiu de facilitar als alumnes els coneixements bàsics i l’experiència pràctica necessària per afrontar amb seguretat els seus futurs estudis superiors on, avui dia, el camp de la programació és quasi omnipresent i no una especialitat dels estudis tècnics.

Per treballar l’aspecte de robòtica, s’ha optat per la plataforma d’ Arduino. Aquesta plataforma permet controlar i processar la informació de diferents sensors i motors, tot programant què volem fer amb tota la informació recollida. També es tracta d’una eina de software i hardware obert, present en moltes de les tecnologies de moda en els últims anys, com la impressió domèstica en 3D o els drons.
D’altra banda, en la part de programació, el llenguatge emprat per tractar l’aspecte més enfocat al càlcul computacional és Phyton. Aquest és un llenguatge utilitzat en l’actualitat per grans companyies com: Facebook, Google, NASA, Quora, Amazon, Reddit, Netflix, Dropbox, entre d’altres.

Tanmateix, es tracta d’un dels llenguatges de programació més popular en l’actualitat. Python és un llenguatge útil, intuïtiu i estètic que permet una gran capacitat de computació amb un grau de simplificació de codificació molt superior a altres llenguatges de programació més clàssics.

Amb aquestes eines, els alumnes han estat treballant de forma continuada amb una metodologia centrada en projectes i en fomentar la creativitat creant, de forma totalment independent, projectes finals de robòtica, com dispositius de control de vigilància, interacció amb components avançats, com pantalles tàctils o un dispositiu capaç de moure una placa solar automàticament cap a la direcció on trobarà la màxima intensitat de llum, per posar-ne alguns exemples.

Escola concertada
D’altra banda en l’àmbit de programació computacional, els estudiants han estat treballant al nivell de les olimpíades d’informàtica catalana, realitzant activitats i reptes, tot continuant creant els seus propis projectes de forma continuada.

[1] Anja Balanskat and Katja Engelhardt. Computing our future: Computer programming and coding. Priorities, school curricula and initiatives across Europe. Technical report, European Schoolnet, 2015.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *