LES TEVES ACTIVITATS

PENSAMENT COMPUTACIONAL

PENSAMENT COMPUTACIONAL

Caldrà entregar la fitxa d’inscripció, full de protecció de dades i full SEPA per completar la inscripció

ROBÒTICA

Entre les habilitats necessàries per al futur destaquen la programació, el pensament computacional, la robòtica i les STEM.

El pensament computacional és una col·lecció de diverses habilitats orientades a la resolució de problemes que sorgeixen de l’estudi de la naturalesa de la informàtica.

Algunes d’aquestes habilitats fomenten:

> La creativitat
> El pensament lògic
> L’expressivitat
> La intel·ligència
> El treball en equip

Específicament, el pensament computacional treballa les següents tècniques:

> La descomposició
> El reconeixement de patrons
> La generalització de patrons
> L’abstracció
> El disseny d’algorismes
> L’anàlisi de dades

El mètode Codelearn està adaptat a totes les edats. Actua com a catalitzador
de les capacitats dels nostres fi lls en tots els àmbits, especialment en:

> La creativitat
> La capacitat d’abstracció
> El pensament lògic
> La intel·ligència

No s’ensenya a usar alguns programes (que amb el temps perdran actualitat o quedaran obsolets), sinó que s’ensenyen i es treballen habilitats i es fomenten les capacitats (que perduren per sempre) per a crear-ne de nous.

HORARIS I ALUMNES
Divendres de 13:30h a 14:30h
Alumnes de Primària i ESO (de 8 a 16 anys)
PREU
58€/mes i  i 69€/mes

CURS ANUAL

Els professors utilitzen “aventures paral·leles” per complementar els ensenyaments utilitzant altres recursos com la impressió 3D, robots de Lego, Probot, Arduino, Raspberry pi, etc..). Les classes presencials són d’una hora setmanal i després els alumnes han de fer exercicis a casa connectant-se a una plataforma.

L’aprenentatge és personalitzat i cada alumne avançarà al seu ritme. Hi ha l’opció de fer l’activitat en anglès en un altre grup.

MÒDULS QUADRIMESTRALS PER A ESO I BATXILLERAT

ALUMNES I DURADA
Alumnes de 1er,2on i 3er d’ESO: mínim 8
alumnes per opció, màxim 12.
Durada: 1h30 setmanal. 15 classes
per quadrimestre.
PREU
1 mòdul: 270 €/per alumne
2 mòduls: 510 €/per alumne
* +30€ material

Els alumnes poden escollir només un semestre o dos, i dins de cada semestre han d’escollir opció 1 o opció 2.
* Per a inscriure’s en el  curs d’Arduino és necessari haver cursat  abans l’opció de “ introducció a I’Arduino i l’electrònica”.
** Per a inscriure’s en Creació de Videojocs amb Unity 2D cal haver cursat abans “Introducció a la creació de videojocs amb Unity”.

APUNTA'T ARA I NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

Dades mèdiques a tenir en compte? No

Em comprometo a venir a la Secretaria de l'escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

Informació relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (RGPD 2016/679)

 
Acceptat i conforme íntegrament

L'alumne autoritza les dades d'aquesta fitxa (només en cas d'alumnes majors de 14 anys)

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, la FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU (facilita la següent informació sobre Protecció de Dades):

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123, c/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).

FINALITAT: Gestió de les dades de caràcter personal derivades de tramitar la participació del menor en les activitats extraescolars sol.licitades.

LEGITIMACIÓ: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment que l’interessat atorga en aquest document, així com pel compliment d’una obligació legal, si és el cas.

DESTINATARIS: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.

DRETS: Podreu accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les,així com limitar-ne el tractament, oposar-vos-hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades. Aquests drets estan regulats en el Reglament (UE) 679/2016, i poden ser exercits en el domicili c/ del Jardí, 72-80 - 08202 Sabadell (Barcelona) o a través del següent correu electrònic: secretaria@santnicolau.com
L’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d’incompliment per part de l’empresa.

CONSERVACIÓ: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats per a les quals han estat recollides.

La comunicació de les dades personals sol·licitades és un requisit necessari per tal de tramitar la inscripció de l’alumne/a.

La Fundació Sant Nicolau us informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

Declaro entendre la present clàusula i mitjançant la meva signatura manifesto la meva conformitat amb el contingut i consento expressament el tractament de les meves dades personals i les del meu fill/a en els termes anteriorment mencionats.

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic

En continuar utilitzant el lloc web, vostè accepta l'ús de cookies. Més informació

La configuració de les cookies en aquest lloc web està configurada per "permetre cookies" amb la finalitat d'oferir-li la millor experiència de navegació possible. Si continua utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de les cookies o fa clic a "Acceptar" a continuació, està donant el seu consentiment.

Tancar