Oberts als avenços tecnològics

El projecte pedagògic es revisa de manera contínua per tal de millorar-lo, incorporant els canvis metodològics que procurin la millor formació de l’alumnat.

L’escola està oberta a l’entorn i els avenços tecnològics. La tecnologia de la informació i de la comunicació (TIC) està present a les aules: pissarres digitals, ordinadors portàtils, tablets… Són eines que ens permeten accedir a múltiples recursos que trobem a la xarxa i que ens ajuden a generar coneixement. El nostre objectiu és aprofitar-nos-en per tal de garantir la competència digital de l’alumnat, tot educant en el bon ús d’aquests dispositius i procurant que en facin un aprenentatge útil.

Dins el projecte TAC del centre hem incorporat la robòtica de manera transversal a totes les etapes. Aquesta eina permet ensenyar de manera innovadora i atractiva la programació. Aquesta nova disciplina ensenya a pensar i resoldre problemes, a planificar amb seqüència lògica i estructurar el pensament i impulsa el mètode d’assaig-error. Els nens d’Educació Infantil i 1r de Primària utilitzen els robots Bee-bot per treballar l’orientació en l’espai, primer de manera vivencial i més tard amb l’ús dels robots. El projecte de Primària i Secundària permet que, iniciant-se amb programació en Scratch i amb robots adequats a l’edat (Dash&Dot, LEGO WeDo, LEGO Mindstorms EV3 i Arduino), aprenguin el llenguatge de programació tant amb tauletes com amb ordinador. Aquest projecte dóna oportunitat de treballar de manera multidisciplinar ja que pot abastar des del coneixement del medi, la competència lingüística oral i escrita i el desenvolupament de la creativitat i de l’emprenedoria.

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO participen en el programa mSchools amb el desenvolupament d’aplicacions per a mòbils fent ús del programa App Inventor.

Els smartphones també formen part d’alguns moments concrets de la vida escolar ja que ens són útils en activitats com les de geolocalització i desxiframent de codis QR, entre d’altres.

Un altre element que hem incorporat recentment al centre ha estat la impressora 3D. Amb ella es duen a terme projectes des de les àrees d’informàtica i tecnologia.

Aquest curs iniciem el projecte d’innovació, dins mSchools, de georeferenciació a 5è.

El treball globalitzat sempre ha estat present a l’Escola i va guanyant pes. Entenem que, per a que els aprenentatges siguin significatius, han d’estar interconnectats i vinculats als aprenentatges anteriors. El treball per projectes propicia el treball interdisciplinari ja que permet adquirir coneixements de les diferents àrees educatives. Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après. Afavoreix l’aprenentatge significatiu.

Es dona molta importància al treball en grup i a la col·laboració, ja que és en aquestes situacions d’aprenentatge on els alumnes poden aprendre els uns dels altres. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

Volem desenvolupar l’autonomia a l’hora d’organitzar-se, de buscar solucions als problemes que es plantegen. El treball per projectes incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

El treball per projectes és una metodologia que fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

L’Escola participa a Escola Nova 21, formant part de la xarxa local del Vallès Occidental Nord. D’aquesta manera, la reflexió pedagògica de l’equip docent de l’Escola Sant Nicolau pot ser compartida amb equips docents d’altres centres.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *