Entrevista a Ferran Teixes, gerent de Sant Nicolau.

  1. Quan va néixer l’escola Sant Nicolau?

L’Escola Sant Nicolau va ser fundada els anys 50 per un grup de famílies de Sabadell que volien una escola que recuperés els corrents pedagògics innovadors d’abans de la Guerra Civil. No els convencien ni les escoles públiques de tall franquista de l’època, ni les privades religioses que hi havia en aquell moment.

  1. Quin tipus d’escola sou?

Som una escola laica, catalana, oberta i actual que posa en valor el bagatge dels més de 60 anys de la seva història combinant-lo amb les innovacions educatives que funcionen.

El nostre projecte va des de P3 a 2n de batxillerat, amb la possibilitat de començar a P0.

Tenim concertades les etapes d’Infantil, Primària, ESO i, de manera excepcional, el Batxillerat.

  1. Què us fa diferents de la resta d’escoles?

El nostre projecte pedagògic s’explica amb quatre pilars: Persones, Valors, Innovació i Llengües.

Persones: el projecte de Sant Nicolau es basa en una ratio molt baixa d’alumnes per mestre i professor. Això ho fem possible amb un alt nombre d’especialistes (de psicomotricitat, educació física, música, llengües estrangeres) i amb un departament d’orientació psicopedagògica propi amb psicopedagogues a temps complert i una logopeda. En la mesura que es pot, sempre es busca poder fer les activitats d’escola amb grups reduïts.

Valors: Sant Nicolau sempre ha transmès una sensibilització molt gran pels temes socials als seus alumnes i aquests participen en múltiples activitats altruistes. A més, l’educació emocional s’aplica en tots els àmbits relacionals i socials de l’escola.

Innovació: l’escola fa servir totes les metodologies efectives actuals en funció de les necessitats dels alumnes i del seu moment educatiu. Així doncs, es treballen aspectes per mitjà de projectes, però també es combina amb les classes dirigides pels mestres i professors, per exemple.

La tecnologia és una eina present a l’escola, però sempre des d’un punt de vista instrumental. Sant Nicolau ha implementat un projecte singular i únic de robòtica i programació amb activitats en tots els cursos des de P3 fins a 1r de Batxillerat en el qual els nostres alumnes treballen amb diversitat de llenguatges de programació, robots, impressores 3D, etc.

Llengües: la llengua vehicular de l’escola és el català, però tots els nostres alumnes són perfectament competents, també, en castellà.

Tot i que no som una escola internacional, el nivell d’anglès que assoleixen els nostres alumnes està per sobre de la mitjana d’altres escoles i molts d’ells, en els cursos superiors, es poden presentar amb èxit a exàmens com el First Certificate o l’Advanced. Això ho aconseguim amb un alt nombre d’hores de treball en anglès (no només a les classes de llengua estrangera), amb la participació activa de docents nadius en l’aprenentatge i amb la continuada exposició dels alumnes a la llengua en diferents activitats.

A l’ESO i el Batxillerat els alumnes poden escollir entre l’alemany i el francès com a segona llengua estrangera.

  1. Quins són els resultats del vostre projecte pedagògic?

L’objectiu de la nostra escola és que els nostres alumnes surtin amb les capacitats i eines necessàries per enfrontar-se als reptes amb els que es puguin trobar.

Des d’un punt de vista acadèmic, els resultats de les proves externes (competències bàsiques i selectivitat) sempre estan significativament per sobre de la mitjana de les escoles de primer nivell.

En tot cas, eduquem els nostres alumnes per tal que siguin ciutadans lliures, conscients i complerts.

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *