Ensenyament a distància

En aquest període de confinament a l’escola seguim treballant.

Així a Educació Infantil (P3, P4 i P5), s’envien tasques a fer (activitats, treballs manuals, receptes, recomanacions d’aplicacions per a tauleta o ordinador…). També s’envien vídeos explicant contes. En una carpeta Drive es comparteixen amb les famílies activitats opcionals, així com fotografies o vídeos que les famílies vulguin compartir.
A cicle inicial de Primària, a 1r s’ofereixen tasques opcionals de llengua o de matemàtiques cada dia. També tenen lectures i sessions de Binding  programades. També s’utilitza el Zoom amb petits grups per a repassar i mantenir el contacte entre alumnes i mestres. A 2n l’enviament de tasques es fa tres dies a la setmana i s’envien vídeos perquè els nens puguin veure la seva mestra. Setmanalment, hi ha tasques d’anglès, música i educació física, que preparen els especialistes d’aquestes àrees.
A cicle mitjà (3r i 4t) s’ofereixen fitxes de treball i es proposen projectes: un projecte artístic amb lliurament setmanal, l’English Challenge amb proposta de reptes relacionats amb diferents àrees que tindran l’anglès com a llengua vehicular, el diari personal i les comprensions lectores, fulls de càlcul i raonament, i un projecte de medi. Setmanalment es compartiran enllaços amb recursos d’educació física, amb rutines d’exercicis per fer a casa i es proposaran reptes que es podran compartir a les xarxes socials de l’Escola.
Amb els alumnes de 5è la comunicació de feines i activitats es fa a través del Drive i el correu electrònic.
A partir de 6è i fins a 2n de batxillerat s’està treballant amb el Google Classroom, el correu i altres recursos digitals, procurant mantenir els horaris de classes establerts, pel que fa a la programació de les activitats a realitzar.
S’estan fent classes en línia amb l’aplicació Zoom. Aquesta aplicació permet fer classes telemàtiques amb tot el grup classe, resoldre dubtes, fer debats, explicar continguts i fer tutories personalitzades. Aquesta eina s’ha anat implantant a partir de la segona setmana de confinament, combinada amb les feines de treball personal i respectant els horaris de classe establerts.

Escuela concertada
Els professors i tutors fan un seguiment de les activitats que han de dur a terme els alumnes i estan comunicant a les famílies les incidències detectades.
Els alumnes, doncs, tenen prou tasques per establir una rutina que els ajudi a adaptar-se a la situació de confinament que estem vivint, mantenint els hàbits de treball i d’estudi per continuar amb el procés d’aprenentatge. (A les xarxes socials, Instagram  i Facebook, de l’escola podeu trobar moltes de les tasques que estan elaborant els alumnes en aquests dies de confinament).
L’eina Zoom permet que tant l’equip directiu com els equips docents puguem fer regularment reunions de coordinació, organització i planificació.
D’altra banda el departament d’orientació psicopedagògica està oferint una activitat de seguiment i assessorament personalitzat als alumnes i famílies, amb comunicacions telefòniques, per correu electrònic i via Zoom, continuant així totes les actuacions que estaven en curs abans del confinament o resolent dubtes o angoixes que la situació actual hagi pogut desvetllar.

Una de les necessitats que cadascú de nosaltres ha d’atendre en el confinament és l’activitat física. Us hem fet arribar la rutina d’entrenament que ha preparat el mestre d’Educació física Juanjo Lázaro per als adults i l’enllaç a un web amb un munt de propostes d’Educació física a casa.

Una altra necessitat és que ens cuidem emocionalment. Sabeu que l’Escola té un projecte transversal d’Educació emocional implementat des de fa nou anys. Us vam fer arribar la guia d’acollida emocional de l’especialista Laia Mestres, amb l’esperança que us sigui útil.
Us volem acompanyar a vosaltres i als vostres fills en el moment que estem vivint. Tenim clar que les circumstàncies són excepcionals i que, ara més que mai, necessitem fer comunitat educativa.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *