Educació infantil a l’escola

L’educació té un únic objectiu: ajudar els infants a formar-se com a persones tant en la vessant cognitiva i social com en l’afectiva. Aquest és el principal propòsit de la nostra escola des del segon cicle d’educació Infantil, que comprèn dels 3 als 6 anys, és a dir de P3 a P5. En tot aquest segon cicle es treballa de manera conjunta compartint projectes i activitats i sistemes de treball.

Una de les eines que trobem més adient per treballar diferents aspectes de l’educació i que, per tant, utilitzem de manera continuada, són els projectes. Alguns projectes es treballen dins la pròpia aula amb els alumnes que la conformen, d’altres són de tot el curs i alguns són  d’ internivell, en els quals es barregen  alumnes de P-3, P-4 i P-5. (per raons òbvies aquest curs no podem fer aquest tipus de projecte).

A més a més, l’educació infantil forma part de tots els projectes que es duen a terme a nivell d’escola: projecte lingüístic, educació emocional, robòtica, amics grans, etc.

Altres eixos fonamentals en tot el cicle són la música, la psicomotricitat i l’anglès que treballem des de diferents disciplines.

A P-3 es duu a terme un treball molt important d’hàbits i rutines a través de totes les activitats del dia a dia. Hàbits que fomenten en els alumnes els horaris, la higiene, el fet de posar i treure jaquetes i bates, seure bé, menjar asseguts… Cada nen i nena les va assolint i interioritzant al seu ritme i d’una manera diferent.

A partir de P-4 s’introdueix la natació com a activitat curricular i a P-5, l’orientació  espaial i la informàtica.

Escola Sant Nicolau

Algunes de les activitats diàries que es fan amb la mestra són dirigides, per tal  de treballar algun aspecte concret del seu desenvolupament de manera més específica, altres són més lliures per potenciar la creativitat dels alumnes.

Organitzem tallers i racons, tant dins la pròpia aula  com en altres espais de l’escola: passadissos, menjador, biblioteca. A vegades aquests racons són  dirigits i d’altres vegades són el que en diem “de lliure circulació” perquè són els mateixos nens i nenes els que escullen on volen anar i amb quins materials o camps volen treballar.

Pel que fa a les activitats que realitzen amb mestres especialistes, com ja hem comentat abans, hi ha la música, la psicomotricitat i l’anglès.

La música es treballa des d’un vessant eminentment pràctic, aprenen cançons, seguin els ritmes, aprenen danses i treballen  diferents aspectes de l’expressió corporal.

La psicomotricitat es treballa amb material divers  i des de diferents aspectes motrius per ajudar els infants a descobrir, conèixer i controlar, d’una manera progressiva, el seu cos i  anar assolint  seguretat  i confiança en els seus moviments.

Cada quinze dies la sessió de psicomotricitat es fa en anglès. Durant aquesta estona es reforça  el vocabulari treballat a través de rutines i jocs motrius que es repeteixen a cada sessió.

Comencen cantant una cançó per saludar i passar llista. La mestra saluda individualment cada alumne intentant que contestin amb “hello” o “I’m here!”. A continuació, s’explica un conte en anglès per reforçar l’escolta, l’accent i l’entonació de la llengua anglesa.

Seguidament, i  mitjançant  petites activitats motrius, es repassen els colors, les parts del cos, els números, els animals, segons el que interessi més reforçar en cada moment.

Un cop realitzada aquesta rutina, entrem de ple a la sessió de psicomotricitat. Les consignes es donen sempre en anglès i, en el cas d’introduir noves rutines i paraules, s’ ajuda els infants amb petites traduccions perquè puguin seguir el ritme de la sessió i per potenciar la seva confiança. D’aquesta manera s’aconsegueix integrar de manera natural la llengua anglesa a la sessió.

L’anglès també es treballa amb la mestra especialista, a part de la feina diària que realitzen les tutores. Tot el treball és oral i bàsicament es treballa vocabulari ( relacionat amb les activitats que s’estan fent amb la mestra tutora) amb contes i cançons.  Les tutores, per la seva banda, dediquen cada dia diferents moments per repetir cançons, contes i vocabulari en anglès per tal d’anar consolidant tots aquests aprenentatges amb un objectiu essencialment fonològic.

També comptem amb l’assessorament continuat del nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica per tal de poder detectar, el més aviat possible, qualsevol petit problema que pugui afectar el correcte desenvolupament dels alumnes, posant a disposició de pares i tutores, tots els mitjans per ajudar els alumnes de la manera més eficaç i oportuna possible.

Així doncs, la principal tasca i il·lusió de tot l’equip docent i no docent a Infantil, a part d’ensenyar els nens i nenes diferents coneixements i habilitats, és la d’aconseguir que siguin feliços i capaços, que puguin desenvolupar la seva creativitat i fantasia alhora que creixen tant física com psicològicament.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *