Educació Física en anglès a Primària

L’àrea d’Educació Física sempre ha estat una eina clau per a introduir innovacions pedagògiques i desenvolupar, de manera transversal i competencial, els diferents continguts que l’alumnat ha d’adquirir.

Durant el curs passat es van introduir en aquesta àrea algunes  innovacions, com l’ús de plataformes digitals, Google Classroom, la pràctica d’esports nous (el dodgeball, el shootball o l’ultimate), la utilització  de tauletes, o el desenvolupament d’activitats anomenades “Break out” (scape room).

Per  a aquest nou curs 2019-2020 ens hem proposat realitzar, als grups de cicle mitjà i superior, les classes d’educació física en anglès a través de l’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres AICLE, en anglès CLIL (Content and Language Integrated Learning). El terme s’utilitza per descriure qualsevol situació educativa en la qual s’utilitza una llengua addicional (segona/estrangera) per a l’ensenyament i aprenentatge de matèries diferents de la mateixa llengua en qüestió.

Els beneficis de l’AICLE són: promoure l’autonomia de l’alumne, incrementar notablement el nombre d’hores d’exposició a la llengua estrangera, millorar la competència lingüística o desenvolupar interessos i actituds multilingües.

Els objectius que ens hem plantejat a l’hora d’introduir aquest aprenentatge són:

-. Millorar en l’ús de la llengua estrangera per part dels alumnes ja que, en augmentar el seu coneixement de l’anglès, contribuïm a millorar la comprensió en altres matèries que també es cursen en anglès (Science, per exemple).

-. Augmentar la interacció entre alumnes i professorat, tot facilitant espais i moments d’intercanvi i diàleg per integrar les idees prèvies dels alumnes i introduir noves idees i millors coneixements lingüístics.

Creiem que la introducció i el desenvolupament d’aquesta metodologia dins l’àrea d’Educació Física pot esdevenir un aprenentatge molt beneficiós per preparar l’alumnat de cara al seu futur acadèmic i/o laboral.

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *