Educació emocional a l’escola

A l’escola Sant Nicolau ens desenvolupem emocionalment

Fa anys l’escola Sant Nicolau va proposar-se desenvolupar les competències emocionals del seu alumnat. D’aquesta manera va iniciar accions formatives per al seu professorat de la mà de l’Esther Garcia, alhora que va començar a treballar les emocions a les aules. El curs 2018/19 aquest propòsit va entrar de manera pautada, rigorosa i planificada a l’etapa de Secundària a través de tallers d’Educació Emocional en els cursos de primer i segon d’ESO. Enguany el tercer d’ESO s’ha sumat al projecte que, liderat per la mateixa Esther Garcia compta amb dues especialistes encarregades del curs de primer, Maria Navarrete, i de segon i tercer, Laia Mestres.

Recentment l’escola ha posat al servei de les famílies una xerrada amb la qual hem pogut conèixer la importància del desenvolupament emocional en el nostre alumnat, de quina manera treballem les seves competències emocionals en els tallers i, finalment, quin és el paper de les famílies en el desenvolupament emocional dels seus fills i filles.

Per què val la pena dedicar temps i recursos al desenvolupament emocional del nostre alumnat?

La idoneïtat de dedicar temps i recursos al desenvolupament emocional del nostre alumnat es recolza principalment en dos aspectes. En primer lloc, avui sabem que als nostres alumnes (igual que a nosaltres) els acompanya sempre un procés emocional subjacent i que aquest té un paper preponderant en totes les funcions executives del cervell. És a dir, les emocions que experimenten en tot moment tenen un pes específic molt significatiu en processos tan importants com la presa de decisions, els processos d’atenció i concentració, la capacitat de planificar i tenir en compte les conseqüències dels seus actes i la resposta de pausa i reflexió, entre molts d’altres.

Tenint en compte, doncs, el paper de les emocions en el dia a dia de l’alumnat, el desenvolupament emocional els dota de la capacitat de governar-se bé i d’orientar-se de manera adequada i adaptativa envers els seus objectius, siguin quins siguin aquests.

En segon lloc, avui també sabem que el desenvolupament emocional està en correlació amb el desenvolupament humà. Tenint en compte que aquest és un dels propòsits de l’educació en general  i de la nostra escola en concret, dedicar temps al desenvolupament de les competències emocionals és dedicar-lo al creixement humà de l’alumnat. Les recerques dels últims 20 anys ens indiquen que el desenvolupament emocional d’un alumne correlaciona amb el seu rendiment acadèmic, amb la seva capacitat per establir vincles profunds i genuïns, amb la seva percepció del benestar i amb la implicació en hàbits saludables, entre altres indicadors. (Bracket, Lopes, Mayer i Salovey, 2004).

Com treballem l’educació emocional a l’ESO?

Estem desenvolupant un programa basat en el model de competències emocionals del GROP de la Universitat de Barcelona. El model s’articula al voltant de cinc competències emocionals: la consciència emocional, la regulació emocional, l’autonomia emocional, la competència social i les competències per la vida i el benestar. D’aquesta manera s’explora i es treballa la relació de l’alumnat amb les seves emocions, la relació de l’alumnat amb ell mateix, la relació de l’alumnat amb els altres i, finalment, la relació de l’alumnat amb la vida.

Concretament el plantejament que estem seguint és el següent:

A primer d’ESO es realitza un treball ampli i global de cultura emocional i treballem especialment la relació de l’alumnat amb les seves emocions i amb ells/elles mateixes com a procés d’autoconeixement.

A segon d’ESO es realitza un treball específic de la consciència emocional i la regulació emocional. Es treballa la consciència de les pròpies emocions i de les de l’altre, l’expressió adequada de les emocions, les habilitats d’afrontament i la capacitat de generar emocions agradables.

A tercer d’ESO es realitza un treball específic sobre l’autonomia emocional i la competència social. Es treballa la construcció d’un autoconcepte positiu i l’assertivitat.

Quin és el paper de les famílies en el desenvolupament emocional dels seus fills i filles?

Quan ens plantegem el paper de les famílies en el desenvolupament emocional dels nostres fills i filles hem d’entendre que la manera més natural, eficient i ràpida d’aprenentatge és la imitació. Des d’aquest supòsit altament referenciat i evidenciat la conclusió és ineludible: l’eina més significativa de desenvolupament emocional dels nostres fills i filles és el desenvolupament emocional dels adults que els acompanyem. En conseqüència, la família, igual que l’escola és el motor de desenvolupament emocional del nostre alumnat.

Les recerques sobre com ajudar els infants i joves a desenvolupar-se emocionalment conclouen que l’opció més efectiva és envoltar-los d’adults amb un bon desenvolupament emocional i, per tant, plantejar la formació en Educació Emocional d’aquests adults. En segon lloc, les recerques proposen la implementació de programes que, de manera contínua i rigorosa, treballin les competències emocionals.

En definitiva, el treball de les competències emocionals és oportú per a tots i totes. Per als adults per la nostra responsabilitat i impacte en els nostres infants i joves, i com a font d’inspiració i referència. Per als infants i joves com a eina protectora i de desenvolupament que els ajudi a adaptar-se de manera reeixida als reptes i desafiaments diaris.

Per a l’escola el compromís està en marxa.

Laia Mestres

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *