Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP)

L’Objectiu del DOP Sant  Nicolau (Departament d’Orientació Psicopedagògica) és l’acompanyament  de  cadascun dels  alumnes  i les  seves  famílies  al  llarg  de  tot  el procés educatiu. Cal entendre l’alumne des de  la seva individualitat, amb  les seves característiques  i ritme  de  desenvolupament  i aprenentatge. El nostre objectiu  és conèixer,  orientar  i  assessorar de  manera  individualitzada,  promovent  el  benestar acadèmic, personal i social de tot l’alumnat.

La  nostra tasca  implica  tots els  agents educatius:  mestres,  professors,  tutors, famílies  i  totes aquelles  persones que  formen  part   de  l’entorn  d’aprenentatge  de l’alumne, treballant de manera coordinada, de P3 a 2n de Batxillerat.  Les persones que formem  part del DOP estem especialitzades en l’àmbit de la psicologia, psicopedagogia,  pedagogia  i  logopèdia.  Junts  formem un   equip   multidisciplinari  i treballem de manera conjunta en totes les etapes educatives.

A l’etapa d’Infantil s’incideix en la prevenció, detecció, assessorament i orientació a les famílies. La  logopeda de  l’escola realitza una  exploració preventiva a  P3  i a  partir d’aquesta exploració es formen els grups d’estimulació de  la parla  i el llenguatge. Al llarg de tota  l’etapa d’infantil i fins a 1r de primària  es realitzen diferents revaloracions per copsar el nivell i evolució  de l’alumne. A finals de P5 i a 1r de primària  introduïm el Petit Ubinding mètode d’adquisició i consolidació de  la lectura de  la Universitat de Barcelona (UB). L’objectiu és, de manera lúdica  per a l’alumne,  millorar la base lectora consolidant la descodificació i la comprensió lectora.

Al  llarg  de Primària   seguim  incidint   en   la  consolidació  dels  processos  lectors, expressius i comprensius. Estarem alerta  davant possibles dificultats per tal de poder actuar de manera preventiva i primerenca, sempre tenint  en compte el ritme de desenvolupament  i d’aprenentatge  de  cada nena  i nen.  Per  aquest motiu  al llarg del curs 2019-2020, s’incorpora l’avaluació psicopedagògica de tots els alumnes a  3r de  primària. L’avaluació psicopedagògica té  com  a  finalitat  identificar les fortaleses i vulnerabilitats de  l’alumnat, així com  les fortaleses i barreres de  l’entorn que  poden potenciar o dificultat  la capacitat per promoure el procés d’aprenentatge de l’alumne. Aquesta  identificació  és la  que  orientarà  la  presa de  decisions  sobre la  resposta educativa més adequada a les necessitats individuals i col.lectives de l’alumnat.

Com  a  continuïtat  del  procés iniciat  a  primària,  a  l’ESO  es potencien  els  hàbits  i tècniques d’estudi, la planificació, la responsabilitat i l’autonomia dels alumnes. Una etapa de  canvis, no tan  sols amb  horaris diferents i més professors, sinó que  es fan més evidents a l’àmbit personal i social.  Des del DOP , en un treball  conjunt amb  els tutors , vetllarem per una  bona  convivència i benestar dels alumnes acompanyant-los en  aquells obstacles que ens trobem pel camí.  Al llarg del 2n cicle  de  l’ESO (3r i 4t) incidirem  en l’orientació acadèmica. A 3r es realitzarà una  avaluació psicopedagògica enfocada a orientar-los, tant en la tria dels itineraris de 4t com  en les diferents opcions després de l’ESO.  A Batxillerat seguirem  amb   aquest seguiment  i assessorament personalitzat i insistirem en l’orientació universitària i professional.

El nostre treball  és accessible i proper  a  tots els alumnes, les seves famílies i als mestres i professors de l’escola. És aquest treball en equip el que ens permet entendre i atendre els alumnes, els protagonistes de TOT.

 

“L’ALUMNE COM A CENTRE DEL PROCÉS EDUCATIU”

Mònica Salvador Carbó

Responsable del Departament d’Orientació Psicopedagògica

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *