Curs primers auxilis

Al llarg d’aquest mes de novembre les mestres i personal del PAS de l’escola bressol, i els i  les mestres d’infantil i primària de l’escola i part de personal dels PAS, recepció i monitores de menjador, han realitzat una formació sobre primers auxilis.

El curs, impartit pel Dr. Rafa Martin, ha estat molt enfocat a les urgències pediàtriques, és a dir, a problemes de salut que poden afectar nens i nenes de 0 a 12 anys.

S’hi han tractat cops i ferides, fractures, hemorràgies, al·lèrgies i ennuegaments, i d’altres possibles problemes de salut que poden sorgir en el dia a dia de l’escola i l’escola bressol.

Un curs que ha servit de recordatori i també de posada al dia de certs aspectes que han evolucionat i millorat aquests darrers anys.