Competència comunicativa

L’objectiu del projecte lingüístic de centre és garantir la competència comunicativa  de l’alumnat en les tres llengües obligatòries (català, castellà i anglès) i oferir la possibilitat d’estudiar una segona llengua estrangera (alemany o francès) a la Secundària.

La llengua vehicular principal és la llengua catalana. El castellà i l’anglès s’inicien a l’etapa d’Educació Infantil.

Pel que fa a l’aprenentatge de l’anglès, la llengua s’estudia amb l’especialista des de P3, i diferents matèries i activitats tenen l’anglès com a llengua vehicular per tal que el seu ús estigui normalitzat i aconseguir la desitjada competència expressiva de l’alumnat.

La dedicació horària setmanal a l’estudi de la llengua s’incrementa gradualment en les diferents etapes, a mesura que la maduració del nen en permet un major aprofitament. De la mateixa manera, la ràtio dels grups es redueix quan augmenta la competència oral de l’alumnat. A partir de 4r de primària, es desdoblen els grups amb criteris d’heterogeneïtat.

La dedicació horària setmanal amb l’especialista és d’una hora a Infantil, dues hores a 1r i 2n de Primària, dues hores i mitja a 3r, 4t i 5è de Primària, tres hores a partir de 6è de Primària. Aquesta última és la dedicació a l’ESO i a Batxillerat. A 2n d’ESO fan, a més, un projecte en anglès amb la professora especialista, al qual es destina una hora setmanal.

Les matèries i activitats que tenen l’anglès com a llengua vehicular són la Informàtica a Primària i a l’ESO, Science a 3r i 4t de Primària, Geography a 1r i 2n d’ESO, taller de Tecnologia a 1r i 2n d’ESO i l’ Emprenedoria a 3r d’ESO. L’auxiliar lingüístic fa conversa amb grup reduïts a partir de 3r de Primària. L’alumnat de 1r i 2n d’ESO fa un taller de dues hores setmanals durant un trimestre amb professorat natiu.

Els projectes d’intercanvi amb estudiants d’altres països són molt motivadors per a l’alumnat i són una magnífica oportunitat de donar sentit a l’ús de l’anglès a l’escola. Per això, es participa en projectes eTwinning. Actualment hem iniciat un projecte Erasmus+ Climate Change Ready, que té com a partners escoles d’Alemanya, Hongria, Eslovènia, Grècia i Portugal. Des de fa onze anys, a 1r de batxillerat es du a terme un intercanvi amb l’escola Flötenteich d’Oldenburg d’Alemanya.

Oferim la possibilitat de fer els exàmens de Cambridge a l’escola: Movers, KEY, PET, FCE (First Certificate) i CAE. Les recomanacions es fan a partir de 6è de Primària. També es facilita poder anar a fer els exàmens oficials d’alemany al Goethe Institut de Barcelona.

Els resultats dels nostres alumnes en aquests exàmens oficials, així com a les proves d’avaluació externes (competències bàsiques de 6è, competències bàsiques de 4t d’ESO, Proves d’Accés a la Universitat), són molt bons.

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *