LES TEVES ACTIVITATS

  • MÚSICA

    Tota la música per tothom
  • DANSA


    Sensibilitat i moviment
  • TEATRE

    Expressió oral i corporal

Activitat que té com a objectiu transmetre l’interès per la dansa i el ball en general.

> De P3 fi ns a 4rt d’ESO

> Desenvolupament de la sensibilitat i l’expressió corporal
Aprenentatge en un entorn distès

> Festival d’Arts Escèniques amb els alumnes de música de la CAMS

Dos grups segons les edats:

INICIACIÓ A LA DANSA (des de P3 a 2N)

Classes enfocades a la coneixença del cos i dels moviments corporals. Els nens i nenes treballaran el ritme i la improvisació movent-se de manera espontània segons la musica i segons coreografi es treballades.

> Alumnes: P3 – P4 – P5

> Horari: Dimecres i dijous de 17:30h a 18:30h

> Preu: 90€/trimestre* (pagaments a octubre, gener i abril)

DANSA (de de 3R de primària a ESO)

Aprenentatge dels diferents estils de dansa, amb activitats amenes que els despertin el desig de seguir avançant dins el món de la dansa i les arts escèniques.

> Alumnes: Des de 1r de Primària a 4rt d’ESO

> Horari: Dilluns o dimecres de 17:45h a 18:45h

> Preu: 90€/trimestre*(pagaments a octubre, gener i abril)

APUNTA'T ARA I NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

Dades mèdiques a tenir en compte? No

Em comprometo a venir a la Secretaria de l'escola i omplir degudament el formulari de dades mèdiques.

Informació relativa a la Protecció de dades de caràcter personal (RGPD 2016/679)..

 
Acceptat i conforme íntegrament

L'alumne autoritza les dades d'aquesta fitxa (només en cas d'alumnes majors de 14 anys)

 

RESPONSABLE (del tractament): FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU, CIF G-63932123,
C/ Jardí, 72-80. 08202-Sabadell (Barcelona).

FINALITATS: gestionar la participació del nen/a en les activitats del Casal d’Estiu en les quals s’ha inscrit

LEGITIMACIÓ: execució adequada del servei que ens encarregueu, i per a les finalitats següents el consentiment.

ALTRES FINALITATS: a més, marcant les caselles següents, presteu el vostre consentiment exprés per al tractament de les dades descrites a continuació:

Comunicar dades a l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU, ja que és un centre col·laborador
en la impartició d’aquesta matèria, música.
En el seu cas, comunicar dades de l’alumne al Conservatori del Liceu, per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge, donat que la FUNDACIÓ és un dels seus centres col·laboradors.
Publicar imatges d’activitats extraescolars organitzades i impartides per FUNDACIÓ PRIVADA SANT NICOLAU a espais de comunicació de l’AGRUPACIÓ PEDAGÒGICA SANT NICOLAU (blogs, web), xarxes socials i revistes editades per ella amb la finalitat de mantenir-vos informats il·lustrant aquest esdeveniments.
El Conservatori del Liceu obtingui imatges d’aquests esdeveniments per arxiu propi o per promoció

DESTINATARIS:: les entitats bancàries per al cobrament de la quota corresponent i, si és el cas, les exigides per llei.

CONSERVACIÓ: mentre es puguin derivar responsabilitats de la prestació del servei, amb l’excepció d’altres obligacions legals.

DRETS: accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament de dades, adreçant un escrit acompanyat de de document que acrediti la vostra identitat o bé interposant reclamació davant l’Autoritat de Control.

En inscriure el vostre fill autoritzeu que participi en les activitats programades que comportin desplaçar-se, incloses les sortides que suposin banyar-se a la piscina o a la platja, i/o pernoctar fora de casa

He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat

SOM UNA ESCOLA OBERTA

Vine i t'explicarem el nostre projecte pedagògic