Acompanyar en el creixement

L’objectiu de l’Escola és acompanyar els alumnes en el seu creixement, tenir cura que el desenvolupament de les aptituds es faci de manera harmònica.

L’acció tutorial garanteix l’acompanyament de l’alumne i de la seva família.

Totes les persones som diferents i diferents són les nostres necessitats. Els professionals de l’Escola atenem les necessitats dels alumnes i de les seves famílies. El Departament psicopedagògic juga un paper molt important en la detecció i atenció d’aquestes necessitats,  i en l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat, juntament amb les tutories.

Tot el camí recorregut els darrers vint anys en el coneixement dels trastorns d’aprenentatge ens ha portat que a l’actualitat puguem entendre que hi ha diferents maneres de captar els estímuls i de processar-los. Ningú hauria de pensar que la diagnosi d’un trastorn d’aprenentatge és el final d’un camí. Es tracta només d’una fita que facilita l’orientació.

Si a partir de l’observació i de la detecció de les necessitats es decideix alguna actuació, la coordinació de tots els agents implicats (família, tutoria, departament psicopedagògic) és cabdal. En definitiva, es tracta d’atendre la diversitat, aplicant els protocols corresponents (Dislèxia, Trastorn d’atenció, Altes capacitats), procurant que l’escola sigui sempre un entorn inclusiu.

L’observació dels alumnes comença a P3. L’especialista de llenguatge fa un primer informe per a les famílies al final del primer trimestre, que pot incloure orientacions. La mateixa especialista fa un treball específic de logopèdia amb els nens que ho necessitin a l’etapa d’Educació Infantil i fins a 1r de Primària.

Es fa valoració de la lectura a Primària. A l’ESO es fan informes psicopedagògics que valoren aspectes cognitius, d’afrontament, de personalitat, d’interessos, que són eines útils per al seguiment de l’alumne i la seva orientació.

L’atenció a la diversitat s’ocupa  del desenvolupament de la parla i la psicomotricitat en els més petits, l’adquisició de les competències lingüístiques i matemàtiques a partir de la Primària i sempre del desenvolupament personal i social de l’alumne.

El projecte d’educació emocional, implantat a l’Escola des de fa set anys, té com objectiu ajudar l’alumne que reconegui les pròpies emocions, que les aprengui a regular i que les entengui en els altres. Es tracta d’un projecte transversal, que abasta des de P3 fins a 2n de batxillerat.

 

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *