Fundació

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que, mitjançant les aportacions de les famílies que s’hi adhereixen com a membres col•laboradors,permet portar a terme el nostre projecte educatiu i sobretot, seguir assolint les necessitats formatives que exigeix l’entorn i la societat on vivim.

El principal objectiu de la Fundació és la promoció i difusió d’uns valors clarament arrelats a l’escola que es poden concretar en:
“La difusió de la cultura, el coneixement de Sabadell i els seus entorns, la promoció musical, artística i literària, els valors cívics i socials, el respecte pels drets humans i, també, el foment de la investigació, l’esport i el lleure”.

La representació, el govern i l’administració de la Fundació corresponen al patronat, on hi són representades totes les entitats que treballen per l’escola (Agrupació Pedagògica Sant Nicolau, Club Esportiu i Associació d’Antics Alumnes)